Laster... Laster...

Calmeyergatens Misjonshus • Calmeyers gate 1

Calmeyers gate 1, Hausmannsområdet

Tapt bygg